Ograničenje Odgovornosti

Clickis Internet Solutions (u daljem tekstu Agencija) ovim putem želi da se ograniči od odgovornosti i definiše kao samostalna agencija koja prodaje AdWords i druge usluge online oglašavanja.

Agencija  nikada ne kontaktira klijente sa ciljem da se predstavi kao Google.

Agencija je samostalna agencija i nije povezana sa kompanijom Google.

Agencija, kao ni bilo koja druga kompanije u svetu, ne može ponuditi klijentima posebne pogodnosti ili popuste vezane za Google proizvode.

Agencija, kao ni bilo koja druga kompanije u svetu, ne može garantovati posebne pozicije oglasa.

Agencija svoje usluge naplaćuje nezavisno od cena Google proizvoda koji su takođe uključeni u cenu ali po tarifama koja je postavila ta kompanija.

Agencija, kao agencija sa sertifikovanim zaposlenima, koristi Google logo i žigove na sajtu u potpunosti u skladu sa pravilima ove kompanije i Google AdWords Certification procedurom.

Agencija svojim klijentima poklanja AdWords vaučere u vrednosti od 40 EUR i to jasno i transparentno navodi u ponudi. Klijentima i/ili trećim licima nikada ne prodajemo AdWords vaučere!

Agencija se u procesu oglašavanja na Guglu uvek drži pravila koja ova kompanija propisuje. Ukoliko bez našeg znanja u bilo kom segmentu oglasnog procesa napravite izmene, a to rezultira gašenjem naloga i/ili penalima, ovim putem se ogađujemo od svake odgovornosti za takve posledice.

Agencija ovim putem obaveštava klijente da neće odgovorite na njihove zahteve ukoliko su oni u suprotnosti sa Pravilima Oglašavanja na Guglu (čak iako klijenti ukažu na druge korisnike koji, kršeći pravila i bez penala, prikazuju slične oglase). U ovom slučaju Agencija ima obavezu da ukazane propuste kod trećih lica odmah prijavi Guglu.

Agencija će pri realizaciji Facebook kampanja u potpunosti pratiti propisane uslove vezane za Facebook Ads kao i za promociju putem Facebook Aplikacija. Ukoliko klijenti samostalno naprave bilo koje izmene, bez našeg znanja, a koje dovedu do gašenja kampanje, aplikacije i/ili profila, ovim putem se odričemo svake odgovornosti za takve posledice.

Agencija sav sadržaj koji koristi u oglašavanju objavljuje isključivo po zvaničnom odobrenju klijenta. S toga, Agencija će smatrati klijenta jedinim odgovornim za objavljeni sadržaj i ovim putem se odriče odgovornosti za bilo koju posledicu objavljivanja takvog sadržaja.

Agencija zadržava pravo da delimično ili u potpunosti promeni i/ili dopuni ograničenja odgovornosti bez ranije najave pa Vas u tom cilju molimo da ovu sekciju sajta redovno pratite.

Hvala.

clickis-logo-pravila-privatnosti