Google AdWords Rečnik Pojmova

Tražite Besplatnu Ponudu!

Želite online kampanju? Odlično, mi ćemo Vam pomoći!

Google AdWords
Predstavlja Google platformu za oglašavanje.

Search Engine Marketing (SEM) – Marketing na Pretraživačima
Ovo je način oglašavanja kroz promociju na pretraživačkima (sponzorisanim rezultatima pretraga).

Broj prikaza
Pokazuje koliko je puta Vaš oglas bio prikazan na Guglu odnosno u okviru GDN mreže sajtova – Google Display Network partnerski sajtovi koji prikazuju oglase.

Kampanja
Predstavlja deo Vašeg AdWords naloga koji Vam omogućava da svoje online oglašavanje usmerite na posebnu uslugu i/ili proizvod. Svi oglasi koji su unutar iste kampanje dele neke vrednosti kao što su dnevni budžet, jezik i lokaciju za prikazivanje (geografsku lokaciju npr. državu, regiju, grad…).

Geotargetiranje
Metoda isporuke, prikazivanja, oglasa korisnicima na osnovu njihove fizičke lokacije sa koje pristupaju internetu.

Ključna reč
Ključne reči su pojmovi, reči ili fraze (kombinacije reči) koje Vaš oglas treba da postave ispred potencijalnih klijenata. Kada korisnik u pretrazi upotrebi Vaše ključne reči kao pojmove za pretragu, serviraće mu se Vaš oglas (posle aukcije i licitacije).

Licitacija za cenu po kliku (CPC)
Ovo je iznos koji plaćate (skida se sa Vašeg budžeta za oglašavanje) svaki put kada korisnik klikne na Vaš oglas. Vi definišete maksimalnu cenu, odnosno vrednost licitacije, po kliku koju ste spremni da platite. Ova cena može uticati i performanse samog oglasa ali broj prikaza oglasa između ostalog zavisi i od ocene kvaliteta.

Odredišni link
Ovo je stranica na koju će korisnik dospeti nakon što klikne na Vaš oglas. Odredišni link se naziva i odredišna stranica – Landing Page.

Online Oglasavanje, Internet Marketing, Google AdWords

Landing Stranica ili Odredišna stranica
Ovo može biti neka od postojećih stranica Vašeg web sajta ili može biti posebna strana produkovana za potrebe online marketing kampanje (ovo je češće preporučen slučaj).

Ocena kvaliteta
Ocena kvaliteta predstavlja meru  međusobnog odnosa tj. relevantnosti između Vašeg oglasa, ključne reči koja je korišćena da ga pokrene i prikaže korisnicima kao i web stranice (sadržaja odredišnog linka). Ova mera je od velike važnosti za krajnju cenu Vaše kampanje, a korisnicima Gugla pomaže da dobijaju isključivo relevantne oglase za svoje pretrage.

Rejting oglasa
Rejting oglasa predstavlja poziciju oglasa na rezultatima pretrage; određuje ga nekoliko parametara i ne može se menjati u odnosu na promenu pomenutih parametara (kvalitet oglasa, licitirana cena po kliku, konkurencije…).

Stopa učestalosti klikova CTR (Click Trhrough Rate)
Mera koja pokazuje koliko je Vaš oglas bio relevantan za određenu pretragu korisnika jer pokazuje učestalost klikova na oglas. CTR nam pomaže da izmerimo uspeh oglasa i favorizujemo bolje, a optimizujemo / izmenimo oglase sa slabijom CTR, stopom učestalosti klikova.

Konverzija
Ovo je mera koja pokazuje koliko se korisnika koju su videli Vaš oglas „konvertovalo“ i postalo Vaš novi klijent odnosno preduzelo neku od prvobitno definisanih akcija. Na primer ostavili su svoje podatke (generisan je lid), direktno su Vas pozvali sa Landing strane na telefon ili su se uključili u chat, iskoristili su ekskluzivnu ponudu sa Vaše odredišne strane, napravili su kupovinu u Vašoj online prodavnici… Ovo je jedna od ključnih veličina koja će se koristiti za određivanja ROI – Return of Invetment odnosno Povraćaja Investicije.

CPA, CPC, CPM
Cost per action / acquisition (CPA) je je cena koju ste spremni da platite za određenu akciju odnosno postignut cilj oglašavanja (generisani lid, prodaja, poziv…) koji se desio kroz kanal oglašavanja (u ovom slučaju nakon što je korisnik kliknuo ili video Vaš internet oglas). CPC Copt Per Click – Cena po Kliku definiše koliko ste spremni da platite za svaki klik koji naprave korisnici koji su zainteresovani za Vaš oglas (kojima se on prikazao tokom pretrage ili na GDN sajtovima uz odgovarajući sadržaj). CPM Cost Per Thousand je cena po 1000 prikaza Vašeg oglasa (ne primenjuje se na Google Search mreži već isključivo na mreži partnerskih sajtova u okviru Google Display Network i online oglasnim kanalima koji imaju slične principe).

Baner Oglas
Tip oglasa, najčešće vizuelni koji se pojavljuje na drugim web stranicama / sajtovima a čiji link vodi ka Vašem web sajtu odnosno odredišnoj strani.

Rich Media Oglasi
Obuhvata grafičke oglase kao i oglase koji sadrže audio i/ili video sadržaj.

Flash
Flash je softver koji omogućava da se u brauzerima prikažu multimedijalne (i interaktivne) animacije i/ili video sadržaj.

Kontekstualno Oglašavanje
Tip oglašavanja baziran na sadržaju koji je prikazan korisnicima.

Tražite Ponudu

Google Oglasi